Techniczne warunki dostaw

Szerokość robocza wstęgi 2420 netto
Wykonujemy 10 bigów na szerokości wstęgi
Wstęga może być cięta na maksymalnie 8 pasów.

Minimalny wymiar arkusza 510 mm x 300 mm.
Maksymalny wymiar arkusza 4000 mm x 2420 mm.
Pierwszy wymiar – długość (wymiar prostopadły do kierunku fali).
Drugi wymiar – szerokość (wymiar równoległy do kierunku fali).

Tektura układana jest na paletach zwrotnych 1200×800 lub dobranych do formatu.
Palety mają etykietę standardową lub wg wymagań klienta.
Palety niezwrócone w terminie 60 dni od daty dostawy będą fakturowane w cenie 14 zł sztuka w odniesieniu do wymiaru palety 1200×800.
Arkusze tektury spięte są na palecie minimum dwoma taśmami.

Tolerancja wymiarów arkuszy długość/szerokość/bigowanie: +/- 2,0 mm.
Dla długości mniejszej od 550 mm tolerancja wymiarów i bigowań: +/- 3,0 mm.
Płaskość tektury – dopuszczalne wygięcie do 6% (stosunek strzałki ugięcia do długości podstawy boku, na którym wygięcie występuje).
Wilgotność tektury: 6 ÷ 9 %.
Tolerancja gramatury: +/- 7,0 %
Tolerancja parametru ECT: +/- 10%

Złożenie zamówienia w formie pisemnej lub ustnej wiąże się z zaakceptowaniem powyższych technicznych warunków dostaw.